Om os


Mission

Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen og udbrede kendskabet til rock, metalmusik og kulturen og dermed være med til at udvikle en mere mangfoldig musikkultur i Ribe-området. Foreningens mission er at styrke fællesskaber og det sociale liv igennem foreningens arbejde, og i Ribe by som helhed. Dette skal ske i sammenspil mellem foreningens arbejde og andre kulturtilbud, foreninger, interessenter, organisationer og virksomheder i og fra lokalområdet.

Vision

Foreningen ønsker at være det naturlige omdrejningspunkt for udbredelsen af rock, metal og kulturformidling i Ribe og omegn. Vores ambition er at understøtte og udvikle interessen og formidlingen via flere årlige tilbagevendende arrangementer. Foreningens langsigtede mål er at få sat Ribe på landkortet som en pulserende musikby, også inden for nichegenrer som hård rock og metal. Hovedformålet er at igangsætte, facilitere og drive i samarbejde med andre interessenter: en årlig tilbagevendende rock- og metalfestival i Ribe. Der skal være plads til at formidle musikken såvel som kulturen til både eksisterende metalhoveder, eller til dem der bare vil se og opleve det for første gang. Der er og skal være plads til alle, ung som gammel.

Værdier

Vi ønsker en forening, hvor der skal være plads til forskellighed, mangfoldighed, det skæve og det skøre. Vi skal være inkluderende og samarbejdsorienteret både internt i foreningen, men også ud ad til, mod andre organisationer, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere. Der skal være højt til loftet, og der skal være plads til alle, uanset køn, alder, baggrund, sexualitet, politisk- eller religiøs overbevisning. Vi skal formidle og styrke forståelsen for subkulturer, og være med til at bryde barrierer, normer og fordomme omkring disse. 


Forenings vedtægter kan downloades og læses her:


Bestyrelsen består af

Formand: 
Carsten Askebjerg Jakobsen

Kasserer: 
Martin Bøttcher Christensen

Medlem: 
Torben Due

Medlem: 
Jakob PN Nielsen

Medlem: 
Rolf Voldbjerg Tornbjerg

Medlem: 
Thomas Linder Andersen


Kontakt bestyrelsen

Forslag, ideer eller generel feedback